Grant Fielder

CAREER HIGHLIGHTS:

  • 1999-2004- No.1 UK King of Dirt
  • 2004- 1st Cowans Backyard Jam
  • 2007- New World Disorder Segment
  • 2008- 2nd Les De Alpes Slopestyle
  • 2014- 1st Pilgrim Invitational NEC